• امروز 1399/12/16 12:26

نتیجه ی خون حسین (ع) چه بود؟ گفتاری از ایت الله وحید خراسانی

نتیجه ی خون حسین (ع) چه بود؟ گفتاری از ایت الله وحید خراسانی

نتیجه ی خون حسین (ع) چه بود؟ گفتاری از ایت الله وحید خراسانی

  • نوشته شده توسط مدیریت
  • 0 نظر

شفقنا – حضرت آیت الله وحید خراسانی در تبیین این پرسش که نتیجه ی فداکاری امام حسین (ع) چه بود؟ خاظرنشان ساخت: همه ی این بساط خلقت مقدمه دو کلمه است، یکی معرفت و یکی عبادت.

آن که این امانت به دوشش هست انسان است. صدو بیست و چهار هزار پیغمبر بعثتشان برای این است که عالم خلقت را به ثمر برسانند، با رساندن انسان به مقام معرفه الله و عبادت الله.

آن کسی که به خون گلویش درخت معرفت و عبادت خدا را آبیاری کردکه برای ابد این درخت میوه بدهد حسین ابن علی (ع) است. کار امام حسین (ع) این است.

0 نظر

پیام بگذارید


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.