• امروز 1399/10/27 18:22

موسسه خیریه سادات بیت الزهرا (س) قبول هرگونه نذورات شما را انجام میدهد، نذر قربانی و غیرالذالک

موسسه خیریه سادات بیت الزهرا (س) قبول هرگونه نذورات شما را انجام میدهد، نذر قربانی و غیرالذالک

موسسه خیریه سادات بیت الزهرا (س) قبول هرگونه نذورات شما را انجام میدهد، نذر قربانی و غیرالذالک

  • نوشته شده توسط مدیریت
  • 0 نظر

شماره حساب بانک ملی  0340473373009

شماره کارت بانک ملی  6037.9911.9951.4740

0 نظر

پیام بگذارید


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.