• امروز 1399/10/27 19:02

چاپ امورات خیریه موسسه بیت الزهرا (س) در روزنامه شهرآرا روز چهارشنبه 20 آبان سال 1399

چاپ امورات خیریه موسسه بیت الزهرا (س) در روزنامه شهرآرا روز چهارشنبه 20 آبان سال 1399

چاپ امورات خیریه موسسه بیت الزهرا (س) در روزنامه شهرآرا روز چهارشنبه 20 آبان سال 1399

  • نوشته شده توسط مدیریت
  • 0 نظر

0 نظر

پیام بگذارید


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.